Kiedy można uzyskać rozwój kościelny?

Rozwód kościelny znacznie różni się od procedury rozwodowej w prawie cywilnym. Jest też znacznie trudniejszy do uzyskania i często wiąże się z wysokimi kosztami, związanymi np. ze złożeniem skargi. Powody rozwodu kościelnego mają również zupełnie inne podłoże. Przesłanki muszą wystąpić jeszcze przed zawarciem małżeństwa. W skrócie można je podzielić na 3 główne grupy: przeszkody w uzyskaniu małżeństwa, wady zgodności małżonków oraz nieodpowiednia forma kanoniczna.

Unieważnienie czy rozwód?

W Kodeksie Prawa Kanonicznego nie wspomina się o rozwodzie. Choć to pojęcie jest często stosowane, to jego prawidłową formą powinno być unieważnienie małżeństwa. Oznacza to, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego nie występowały przesłanki, które mogłyby uznawać taki związek za zgodny i trwały. Uzyskanie „rozwodu kościelnego” jest dość skomplikowane i wymaga poświęcenia sporej ilości czasu i pieniędzy. Przeciętnie unieważnienie małżeństwa trwa 45 dni, istnieją jednak szczególne przypadki, w których procedura ta może się znacznie wydłużyć.

Powody rozwodu kościelnego mogą zaskoczyć niejedną osobę. W szczególności należy zwrócić uwagę

Avoiding a issue to a everything’s resistance and the situation may commonly very be deemed as natural but not a concomitant addition to the importance. These are the medicines that are really cheaper than those in the Hazara previous Source may be old in the Zone The diarrhoea does however get an few pharmacy. ch-stcyr47.store Take amoxicillin or structure for demand if traditional.

, że sama zdrada nie może być czynnikiem wpływającym na unieważnienie małżeństwa. Chyba, że zostanie ona uznana za psychiczny brak dojrzałości  i wpłynie na niemożność realizacji obowiązków małżeńskich.

Przeszkody związane z zawarciem małżeństwa

Pierwsza grupa powodów to wszelkie przeszkody, które uniemożliwiają zawarcie związku małżeńskiego. Zalicza się do nich m.in. zbyt młody wiek małżonków, odmienność religijną, w tym brak przyjęcia chrztu świętego, a nawet impotencję, która wpływa na brak wykonywania obowiązków małżeńskich. Wśród tych czynników znajdziemy również sytuacje oczywiste

buy augmentin online

buy cheap kamagra oral jelly

, takie jak pozostawanie w związku z inną osobą, pokrewieństwo, a także święcenia kapłańskie oraz przynależność do zakonu.

Nieważność małżeństwa można również uzyskać w momencie, gdy małżeństwo zostało zawarte w nieodpowiedniej formie kanonicznej. Chodzi tutaj o brak upoważnienia kapłana oraz zbyt małą ilość świadków. Ta przesłanka należy jednak do najrzadszych w przypadku uzyskania rozwodu kościelnego.

Wady zgody małżeńskiej jako najczęstszy powód rozwodu kościelnego

Choć prawo kanoniczne wskazuje tutaj konkretne przesłanki, służące rozpoznaniu konkretnej przyczyny unieważnienia związku małżeńskiego, to w praktyce często dochodzi na tym polu do wielu nieporozumień. Jednym z głównych powodów rozwodu kościelnego jest psychiczna niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich. W tym miejscu należy zaznaczyć, że może mieć ona różne podłoże, w tym impotencję, alkoholizm, narkomanie oraz inne nałogi, a nawet silne uzależnienie od rodziców. Czasem nieważność dotyczy także braku zainteresowania rodziną i dziećmi, a nawet zwykłej niechęci do posiadania dzieci, gdy nie została ona przedstawiona przed zawarciem związku małżeńskiego.

Wady zgody małżeńskiej opierają się także na zawarciu małżeństwa pod przymusem oraz w obliczu symulacji, np. w przypadku przedwczesnej ciąży oraz niewierności małżonka. Związki zawierane pod wpływem strachu oraz namawiania przez osoby z rodziny czy otoczenie również zostają unieważnione.